นวดเปิดท่อน้ำนม โดยแพทย์แผนไทย

นวดเปิดท่อน้ำนม แก้อาการ ท่อน้ำนมตัน เต้านมอักเสบ น้ำนมไม่ไหล มีอาการคัด ตึงปวด บวมแดง ประคบอุ่นและเปิดท่อโดยแพทย์แผนไทย